Tadilat Kuralları

Giriş

Bu talimat İstanbul lounge 1 sınırları içinde kalan bağımsız bölümlerde gerçekleşecek inşaat ve dekorasyon çalışmaları sırasında uyulması gereken kuralları içerir.

 1. Öncelikli uyulması gereken kurallar
  1. İnşaata başlamadan önce binaya giriş ve çıkışlarda emniyeti sağlamak amacı ile bağımsız bölüm maliklerinin veya proje sorumlularının dekorasyon ve diğer konularda çalışmakta olduğu kişilerin isim listelerini İstanbul lounge 1 Site Yönetimi Site Müdürlüğüne bildirmeleri ve tanıtım kartı çıkarmaları gerekir. Aksi halde isimleri bildirilmeyen ve tanıtım kartı olmayan kişilerin binaya girişlerine izin verilmez.
  2. Tadilat ve inşaat çalışmaları sırasında kullanılacak elektrik bağlantı noktaları ve bağlantılar yönetim tarafından kontrol edilecek. Bağlantıların uygun bulunmaması durumunda, yönetim tespitleri uyarınca düzeltilene kadar ilgili bağımsız bölüm enerjisi kesilir.
  3. Bağımsız bölümde, eklentisinde ve çevresinde yapılacak değişiklikler için önceden Site Yönetimine  başvurularak onay alınması gerekir.
 2. Kısıtlayıcı kurallar
  1. Çalışmalar Site Yönetiminin belirleyeceği gün ve saatlerde yürütülür. Aksi bir durum olmadığı sürece çalışma saatleri PZT-CUMA  11:00- ile 16:00, CUMARTESİ günü 12:00 – 16:00 saatleri arasındadır. Pazar ve resmi tatil günlerinde bina içerisinde kesinlikle çalışma yapılmaz.
  2. Cumartesi günleri bina içerisinde ses ve gürültüsüz işler yapılabilir. Ancak şikayet olduğunda anında durdurulur. Bahsi geçen tarihler arasında Pazar ve resmi tatil uygulaması yapılır.
  3. Mevsim ve hava şartları, özellikle yağmur, çamur yönünden ortak alan ve yolları yakinen etkilediğinden Site Yönetimi bina dışı tüm çalışmaları ve çalışma saatlerini geçici veya sürekli olarak değiştirebilir ve durdurabilir. Hava şartlarından dolayı inşaatın çevreye vereceği kirliliği veya zararından yüklenici sorumludur.
  4. Gürültülü ve darbeli cihazların çalıştırma saatleri saat 11:00 ile 16:00 arasıdır.

 

 1. İnşaat-Dekorasyon çalışmaları sırasında  uyulması gereken kurallar
  1. Yapım sırasında inşaat malzemeleri, inşaat atıkları, hafriyat ve benzeri maddeler yollara veya bitişik mahallere konulamaz ve dökülemez.
  2. İnşaat sırasında oluşacak yığınlarının herhangi bir nedenle çevreye yayılmasını önlemek amacı ile gereken tedbirler, bağımsız bölüm malikleri (yüklenici firma)tarafından alınır.
  3. İnşaat sebebi ile çevre ve ortak alanlar dolaylı ve doğrudan kirletildiği taktirde bağımsız bölüm maliki (yüklenici firma) bunları temizlemekle yükümlüdür. Gecikmesi durumunda bağımsız bölüm maliki adına belirlenen alan temizlettirilir ve bedeli tahsil edilir. (Site Yönetiminin ihtarından sonra en fazla iki saat içerisinde temizlemenin gerçekleşmesi gereklidir.)
  4. Çalışma saatleri bitiminde binada çalışan işçilerin binayı terketmeleri zorunludur. Konaklama, site ve çevresinde gezinmek, toplu halde sohbetler yasaktır.
  5. İstanbul Lounge 1 ’da yaşayan bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemek amacı ile bağımsız bölüm maliklerinin işçi ve personelinin bir araya gelip gürültü yapmaları, radyo, cd çalar  gibi cihazları çalmaları kesinlikle yasaktır.
  6. İstanbul Lounge sınırları içerisinde trafik kurallarına ve levhalarına kesinlikle uyulur. Ehliyetsiz araç kullanılmaz / kullandırılmaz.
  7. İnşaat dekorasyon ve çalışmalarında mahalin çalışma güvenliği mutlaka alınacaktır. Alınacak tedbirler Site Yönetiminin belirlediği standartta olacaktır. Aksi durumlarda  Site Yönetimi standarda uymayan tedbirleri yeniden alır ve mal sahibine ( yükleniciye ) fatura edilir.
  8. Site güvenliğini sağlayan sistemler Site Yönetimine bildirilmeden yerinden sökülmez, açılmaz, yeri değiştirilmez. (yangın algılama sensörleri gibi)
  9. Güvenlik elemanlarının uyarılarına aynen uyulur. Elemanlar ile tartışılmaz, konu güvenlik vardiya amiri yada güvenlik müdürü ile çözülür.
  10. Sebeb ne olursa olsun bina içinde ateş yakılmaz. Çevreye zarar gelmesinden yüklenici sorumludur.
  11. Ortak alanlarda yapılacak tüm çalışmalarda Taşeron firmalar emniyet ve temizlik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Yangın önlemlerinin alınması….v.b.
  12. Çalışma sırasında ortak alanlara ve komşu mahallere verilecek zararlar, zararı veren tarafından karşılanır.
 2. Yaptırımlar
  1. Kat malikleri veya onların bağımsız bölümlerinde çalışanlar ile onlarla ilgili kişilerin bina ve site ortak alanlarında meydana getirdikleri zararları ve hasarı kat maliki üstlenir ve derhal ödemeyi yapar.
  2. İşbu talimata uyulmadığı takdirde yönetim talimatında belirlenen cezai yaptırımlar uygulanır.

 

Blok no                                     :                      

Daire no                                               :

Daire maliki/sakini adı soyadı   :

İmza                                         :

Tadilatın başlangıç tarihi           :                                  

Tadilata nezaret eden               :

Yüklenici firma                         :                                                                    

Yüklenici yetkilisi                      :

İmza                                         :