Isı Sayaçları Muayene Bilgilendirmesi

ISI SAYAÇLARI VE PAYÖLÇERLER (KALORİMETRE) İLE İLGİLİ YÖNETMELİK GEREĞİ YAPILMASI ZORUNLU OLAN MUYENE HAKKINDA

Sayın Kat Malikimiz;

6 Temmuz 2018 tarihinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bina / site yönetimlerinin önemli ölçüde sorumluluğunda olan 30470 sayılı Isı Sayaçları (Kalorimetre) Muayene Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu kapsamda ısı sayaçları da elektrik, doğalgaz ve su sayaçları için uygulanan mevzuata ve ilgili komisyona (SAYKOM) dâhil edilmiştir.

Bu yönetmelikle, üretim yılı esas alınarak her 5 yılda bir ısı sayaçlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Isı Sayacı Servislerinde periyodik muayenelerinin yaptırılması zorunluluğu getirilmiştir. 30978 sayılı Resmi Gazete yönetmelik kapsamında 2020 yılında 5 yaşını doldurmuş (kullanımda olan veya kullanımda olmayan) bütün ısı sayaçlarının muayenesinin yaptırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk bizim ısı sayaçlarımızı da kapsamaktadır.

Muayene başvuruları 1 Ocak - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılması zorunlu olduğundan; sitemizde bulunan toplam 793 sayaç için Şubat ayında müracaat yapılmıştır. 24 Haziran 2020 tarihinden itibaren de muayene için sayaçlar sökülüp laboratuvara gönderilmiştir. 

1 Ocak - 28 Şubat 2020 tarihine kadar 5 yılını doldurmuş ısı sayaçları olan bina veya sitelerden muayene servislerine belirtilen tarih aralığında müracaat etmeyen veya 31 / 12 / 2020 tarihine kadar periyodik veya stok muayenesini yaptırmayan bina / site yönetim, yönetim kurulları veya bina sahibi, bölgesel ısı dağıtım ve satış firmaları hakkında, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlemler gereği para cezası uygulanmaktadır. 2020 yılı için bu rakam 3.184 TL olarak belirlenmiştir.

Isı sayacı muayene sürecinde; Demontaj, Montaj ve Laboratuvar (Servis) muayene ücreti dahil ortalama toplam 121,20 TL.+68,00 TL. (Pil değişim ücreti) =189,64 TL tutarında masraf çıkmaktadır. (Kalibrasyon ayarı ve ayarı yapılamayan arızalı sayaçların yenilenmesi, bu tutara dahil değildir. Kalibrasyon ücreti 120 TL.+KDV' dir, Isı sayaçlarımız Landis marka Alman malıdır fiyatı 90-100 €+KDV civarındadır.)

Bu tutarların tamamının karşılanması Kat Maliklerinin sorumluluğunda olup Resmi işlemler Site Yönetimince ve Isı Sayaç Komisyonunca takip edilecek ve Site Sakinlerinin cari hesaplarına 25 Temmuz 2020 tarihinde yansıtılacak olup, 01 Eylül 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

İstanbullounge Site Yönetimi